AUTOR


Batiste de Gandia

Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat (1997). Ha segut traductor de llengua valenciana (normes d'El Puig) de la Revista PRELUDI del Palau de la Musica, del BOLLETI D'INFORMACIO AGRARIA (BIA) de la Conselleria d'Agricultura, Peixca i Alimentacio i de la revista JOVENS de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Ha segut tambe promotor de cursos sobre cultura i llengua valenciana,, conferenciant, tertulià de TV, articuliste, colaborador de periodics i revistes. En possessio dels principals premis del mon de la cultura valencianista: Premi (extraordinari) Fullana en els CXV Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia, Centenari de Lo Rat Penat, Premi Senyera, Premi Fadri-Cardona Vives, entre atres.