15 oct 2011

¿QUÉ ES SER VALENCIANISTE?

 No podem pasar-nos tota la va definint qué es el valencianisme i ser valencianiste. Sense anim de ser exhaustius, valencianiste es tot aquell que es sent basicament valencià/na, haja naixcut o no aci, de dretes o d’esquerres, de la costa o dels pobles de l’interior en un compromis clar i ferm de promoure i fomentar una vinculacio entre les persones que treballen, viuen o han vixcut aci, en el nostre territori valencià. Un compromis que alguns entenem que s’ha d’estendre a la recuperacio politica, económica, cultural i de l’idioma valencià. En definitiva valencianiste/ista es tota aquella persona que compromesa en la recuperacio i promocio de la consciencia identitaria de poble valencià.


De lo anteriorment dit es despren que els conceptes de valencianiste i comoditat (o passivitat) no poden anar junts de la ma., Mes encara, com dia Miquel Adlert, el valencianisme no es un concepte que s’herete, ni tampoc que siga permanent a lo llarc del temps en una persona perque una volta, fa temps, va fer merits heroics suficients. No es, per tant, una condicio que mai prescriu. La condicio de valencianiste es guanya dia a dia, cada hora, en cada moment, per qualsevol acte i actitut que aposte per Valencia i per lo valencià.


¿Quants dels que s'autonomenen valencianistes realment estan compromesos (i per tant, mantenen una actitut activa) en la recuperacio i promocio de la consciencia identitaria de poble valencià.? 

1 comentario:

  1. A vore si me fiques un enllac al meu blog http://elblogdemassamagrell.blogspot gracies

    ResponderEliminar